Ochrona

Strategie Ochronne

Strategie Ochronne

| 0 comments

Ryzyko związane z użyciem dźwigni finansowej można ograniczyć za pomocą odpowiednich ustawień. Na przykład użycie „Stop Loss” daje nam możliwość ustalenia najniższego kursu na jaki jesteśmy w stanie się zgodzić. Kiedy dojdzie do sytuacji, że waluta osiągnie ten kurs to transakcja zostanie automatycznie zamknięta tak aby inwestor nie stracił więcej pieniędzy. Jest to niezwykle użyteczna funkcja, gdyż daje pełną kontrolę nad inwestycją. Inwestor nie straci więcej niż sobie wcześniej założył. W podobny sposób działa strategia „Take Profit”. Dotyczy ona zamykania transakcji przy osiągnięciu odpowiedniego poziomu zysku. Inwestor ustala wcześniej przewidywany przez niego szczyt wzrostu kursu i na jego poziomie ustawia „Take Profit”. Taka strategia ma swoje plusy i minusy. Zaletą może okazać zamknięcie się transakcji na najwyższym poziomie, tuż przed spadkiem kursu. Da nam to większe zyski niż w przypadku inwestowania bez strategii. Z drugiej strony zamknięcie transakcji kursu na danym poziomie, podczas gdy kurs stale wzrasta będzie dla nas stratą. Osiągnięte przez nas zyski, mogą okazać się o wiele niższe niż gdybyśmy sami dłużej wyczekali zmiany kursowe. Za główne zalety użycia tych strategii jest brak przymusu śledzenia zmian kursowych. Ustalamy pewne poziomy po, których transakcja ma się zakończyć i nie musimy sami pilnować wahań...

Czytaj dalej
Wejście na rynek

Wejście na rynek

| 0 comments

Otwarcie nowej pozycji czyli wejście na rynek może odbyć się na dwa sposoby. Pierwszy polega na natychmiastowym otwarciu wybranej pozycji. Natomiast drugi powiązanym jest z tak zwanym zleceniem oczekującym. W tym przypadku otwarcie nowej pozycji nastąpi tylko gdy spełnione zostaną określone warunki. Jest to szczególnie ważne przy ogłoszeniu danych ekonomicznych. Nie da się przewidzieć zachowania rynku po opublikowaniu tych informacji. Możliwe jest jednak ustalenie pewnego poziomu cenowego, po którym nastąpi otwarcie pozycji. W przypadku zleceń oczekujących można spotkać się z czterema przypadkami. Pierwszy nazywa się „Buy Stop” i dotyczy on otwierania pozycji długiej a więc nastawionej na wzrost kursu walutowego. Zakładając wzrost kursu ustala się w tym poziom waluty po, którego osiągnięciu otwiera się pozycję. Drugą sytuacją przy zleceniu oczekującym jest „Sell Stop”. Jest to przypadek podobnym do pierwszego tylko z nastawieniem na spadek kursu. Oczekując dalszego spadku ustala się poziom, od którego nastąpi otwarcie pozycji krótkiej. Pozostałe przypadki przeznaczone są dla doświadczonych inwestorów. Wynika to z tego, że w przypadku „Buy Limit” i „Sell Limit”, trader przewiduje wzrost ceny danego kursu poprzedzony nagłym spadkiem. Analogicznie w przypadku spadku, długoterminowo przewiduje się spadek kursu, który poprzedzony zostanie krótkim okresem wzrostu. Jak widać trudność tych przypadków polega na przewidzeniu nie tylko krótkookresowych zmian kursu walutowego ale przede wszystkim jego położenia w długim...

Czytaj dalej