Rynek Forex

Analiza Techniczna

Analiza Techniczna

| 0 comments

Jest to szczególnie ważne narzędzie przy inwestowaniu na rynku Forex. Daje ono nam możliwość prognozowania kursu walutowego. Opiera ona swoje działanie na tym, że rynek w określonych momentach zachowuje się w podobny sposób. Dlatego w oparciu o dane historyczne antycypowane są przyszłe poziomy kursu walutowego. Przy analizie można wyznaczyć kierunek w, którym porusza się kurs walutowy czyli trend. Do głównych trendów zaliczamy wzrostowy i spadkowy oraz horyzontalny. Jak można łatwo wywnioskować trend wzrostowy opiera się na stałym wzroście kursu w czasie. Spadkowy jest jego przeciwieństwem a więc stały spadek kursu w czasie. Wyznaczyć kanał trendu można za pomocą wykreślenia linii. Muszą być one styczne z punktami szczytowymi trendu. Jedna linia łączące ekstrema wzrostowe wyznaczy nam górną granicę wzrostową trendu, natomiast linia zawierająca największe punkty spadkowego tworzy dolną granicę...

Czytaj dalej
Strategie Ochronne

Strategie Ochronne

| 0 comments

Ryzyko związane z użyciem dźwigni finansowej można ograniczyć za pomocą odpowiednich ustawień. Na przykład użycie „Stop Loss” daje nam możliwość ustalenia najniższego kursu na jaki jesteśmy w stanie się zgodzić. Kiedy dojdzie do sytuacji, że waluta osiągnie ten kurs to transakcja zostanie automatycznie zamknięta tak aby inwestor nie stracił więcej pieniędzy. Jest to niezwykle użyteczna funkcja, gdyż daje pełną kontrolę nad inwestycją. Inwestor nie straci więcej niż sobie wcześniej założył. W podobny sposób działa strategia „Take Profit”. Dotyczy ona zamykania transakcji przy osiągnięciu odpowiedniego poziomu zysku. Inwestor ustala wcześniej przewidywany przez niego szczyt wzrostu kursu i na jego poziomie ustawia „Take Profit”. Taka strategia ma swoje plusy i minusy. Zaletą może okazać zamknięcie się transakcji na najwyższym poziomie, tuż przed spadkiem kursu. Da nam to większe zyski niż w przypadku inwestowania bez strategii. Z drugiej strony zamknięcie transakcji kursu na danym poziomie, podczas gdy kurs stale wzrasta będzie dla nas stratą. Osiągnięte przez nas zyski, mogą okazać się o wiele niższe niż gdybyśmy sami dłużej wyczekali zmiany kursowe. Za główne zalety użycia tych strategii jest brak przymusu śledzenia zmian kursowych. Ustalamy pewne poziomy po, których transakcja ma się zakończyć i nie musimy sami pilnować wahań...

Czytaj dalej
Uczestnik rynku

Uczestnik rynku

| 0 comments

Kim są uczestnicy rynku forex? Jak zostać jednym z nich? Z wszystkich uczestników tego rynku wyróżnia się przede wszystkim cztery grupy inwestorów. Należą do nich zabezpieczający (hedgers), spekulanci (speculators), arbitrażyści (abritragers), animatorzy rynku (market makers). Do zabezpieczający zalicza się głównie firmy zajmujące się działalnością eksportowo-importową, lub działające głównie w walutach obcych. Są to głównie firmy średniej i dużej wielkości, jednak możemy zaliczyć też prywatnych inwestorów. Wynika to z zaciągania kredytów w obcych walutach przez osoby prywatne.  Spekulanci to inwestorzy zainteresowani zarabianiem na różnicach między cenami kontraktów terminowych. Mogą to być zarówno firmy jak i osoby fizyczne. Aribtrażyści opierają swoją strategię na różnicach kursowych działając jednocześnie na dwóch lub więcej rynkach. Do tej grupy zalicza się głównie duże firmy z ogromnym kapitałem. Ostatnią podstawową grupę tworzą animatorzy rynku, którzy jak nazwa wskazuje pełnią rolę nakręcania maszyny giełdowej. Są to wszelkie instytucje pośredniczące w obrocie walutowym, banki, dealerzy walutowi czy popularne internetowe platformy obrotu. Rozwój internetu sprawił, że każdy może zostać inwestorem na rynku Forex. Każdy kto posiada komputer wraz z dostępem do internetu może zostać uczestnikiem tego rynku walutowego. Przed rozpoczęciem swojej przygody z inwestowaniem warto zapoznać się ze słownikiem pojęć. A przynajmniej z tymi podstawowymi zwrotami obowiązującymi na tym rynku. Jeżeli nie chcemy zacząć od inwestowania własnych oszczędności to można przygotować się, sprawdzić swoje umiejętności na wirtualnym rynku. W którym nie inwestujemy realnych środków, a działanie rynku jest przybliżone do tego rzeczywistego. Jest to świetne pole testowe dla początkujących...

Czytaj dalej
Wejście na rynek

Wejście na rynek

| 0 comments

Otwarcie nowej pozycji czyli wejście na rynek może odbyć się na dwa sposoby. Pierwszy polega na natychmiastowym otwarciu wybranej pozycji. Natomiast drugi powiązanym jest z tak zwanym zleceniem oczekującym. W tym przypadku otwarcie nowej pozycji nastąpi tylko gdy spełnione zostaną określone warunki. Jest to szczególnie ważne przy ogłoszeniu danych ekonomicznych. Nie da się przewidzieć zachowania rynku po opublikowaniu tych informacji. Możliwe jest jednak ustalenie pewnego poziomu cenowego, po którym nastąpi otwarcie pozycji. W przypadku zleceń oczekujących można spotkać się z czterema przypadkami. Pierwszy nazywa się „Buy Stop” i dotyczy on otwierania pozycji długiej a więc nastawionej na wzrost kursu walutowego. Zakładając wzrost kursu ustala się w tym poziom waluty po, którego osiągnięciu otwiera się pozycję. Drugą sytuacją przy zleceniu oczekującym jest „Sell Stop”. Jest to przypadek podobnym do pierwszego tylko z nastawieniem na spadek kursu. Oczekując dalszego spadku ustala się poziom, od którego nastąpi otwarcie pozycji krótkiej. Pozostałe przypadki przeznaczone są dla doświadczonych inwestorów. Wynika to z tego, że w przypadku „Buy Limit” i „Sell Limit”, trader przewiduje wzrost ceny danego kursu poprzedzony nagłym spadkiem. Analogicznie w przypadku spadku, długoterminowo przewiduje się spadek kursu, który poprzedzony zostanie krótkim okresem wzrostu. Jak widać trudność tych przypadków polega na przewidzeniu nie tylko krótkookresowych zmian kursu walutowego ale przede wszystkim jego położenia w długim...

Czytaj dalej
Zalety Forex

Zalety Forex

| 0 comments

Podstawową zaletą rynku Forex jest to, że nie jest on zamknięty dla nikogo, a  inwestorem może zostać każdy. Wraz z rozwojem internetu możliwości uczestniczenia w giełdzie walutowej zostały znacznie ułatwione. Dziś każdy posiadający komputer i internet może zostać inwestorem rynku Forex. Rynek ten daje możliwość grania na wzrostach i na spadkach. Wzrosty polegają na  skupowaniu waluty po niższej cenie i odsprzedaż jej gdy zacznie zyskiwać. Natomiast spadki to sprzedaż posiadanej waluty po wyższej cenie i skupowanie jej kiedy cena będzie niższa. W takich przypadkach szczególnie ważna na tym rynku jest możliwość inwestowania przez całą dobę. Zawieranie transakcji o dowolnej porze, kiedy to właśnie jest odpowiedni dla nas poziom kursu. Rynek ten jest wyjątkowo płynny co oznacza, że podejmowane przez nas decyzje inwestycyjne realizowane są natychmiastowo. Taka wysoka płynność ogranicza szansę na manipulowanie kursami. Jedną z najważniejszych zalet tego rynku jest możliwość wykorzystania dźwigni finansowej. Lewarowanie pozycji na poziomie 200:1 daje możliwość kontrolowania walut o wartości 20 000 dolarów przy zaledwie 100 dolarowym depozycie. Główną zaletą dźwigni jest to, że przy nawet nieznacznym wzroście kursu przynosi ona duże zyski w porównaniu do naszego depozytu. Na przykład wzrost kursu waluty o 0,5% daje nam (0,5%*20 000) 100 dolarów. Czyli zainwestowanie 100 dolarów przyniosło nam kolejne 100 dolarów zysku. Jednak jednocześnie warto pamiętać, że ryzyko straty też jest większe w przypadku korzystania z wysokiej dźwigni finansowej. Kolejną zaletą rynku forex jest brak prowizji i dodatkowych opłat. Jedynym kosztem inwestora jest przy zapłacie pokrycie tak zwanego spreadu. Jest to róznica pomiędzy kursem walut sprzedaży i kupna. Czyli podobny mechanizm jaki spotykamy w kantorach wymiany walut. Jednak jak każdy rynek giełdowy uzależniony jest od wielu czynników zewnętrznych. Zawirowania poszczególnych rynków mają wpływ na podejmowane decyzje...

Czytaj dalej
Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa

| 0 comments

Dźwignia finansowa na rynku forex daje możliwość szybkiego zysku jednak równocześnie wiąże się z dużym ryzykiem. Przy wyborze poziomu dźwigni warto dłużej się zastanowić, gdyż im większy on będzie tym szybciej będzie wpływał na nasz depozyt. Wiadomo, że przy rosnącym kursie wysoki poziom dźwigni przyniesie nam wielkie zyski. Jednak nawet przy niewielkich wahaniach kursu, strata na naszym depozycie będzie tak duża, że transakcja zostanie automatycznie zamknięta. Dźwignia finansowa działa również na procentowe zmiany kursu. Mianowicie dotyczy to tego, że małe zmiany kursu przy dużych kontraktach są wysokimi zmianami w depozycie zabezpieczającym. 0,5% zmiana w kursie walutowym przy użyciu dźwigni 1:100 daje 50% zmianę na depozycie. W zależności od wysokości dźwigni inwestor będzie mógł przeznaczyć na inwestycję większą pulę pieniędzy. Daję to szansę na osiągnięcie większych zysków. Została ona zastosowana na rynku forex z powodu niewielkich zmian w kursach. Przy małych zmianach zysk nastąpiłby po bardzo długim czasie. Przy użyciu dźwigni można zainwestować większe ilości pieniądza co daje szybszą możliwość zwrotu z inwestycji oraz...

Czytaj dalej